Via unieke ‘serious game’ betere coördinatie in nieuwe Máxima Medisch Centrum - unit

Edward Versteijnen   |   May 31, 2012   |   Zorg   |  

Ruim 60 kinderartsen, gynaecologen, verloskundigen, physician assistants, senior verpleegkundigen en arts-assistenten verbonden aan het Vrouw-Moeder-Kind (VMK) centrum hebben in diverse sessies deelgenomen aan de unieke ‘VMK Game’. Hiermee zijn zij voorbereid op de wezenlijk andere situatie in het nieuwe VMK-centrum dan men gewend was.

In de nieuwbouw zal het VMK-centrum (Vrouw Moeder Kind) van het Maxima Medisch Centrum namelijk volgens de principes van Family Centered Care zijn ingericht: moeder en kind zoveel mogelijk op dezelfde kamer, de zorg ‘komt naar hen toe’. Dit vergt een omschakeling naar multidisciplinaire teams en meer coördinatie over de verschillende units heen, met name betreffende gecombineerde medische en zorglogistieke beslissingen zoals ‘waar moeder en kind het beste te plaatsen’.

De deelnemers ondervonden dit aan den lijve in de door EyeOn Zorg samen met unithoofden en artsen ontwikkelde ‘VMK-Game’. Er streden steeds twee ‘VMK Centra’ tegen elkaar om zo goed mogelijk aan de VMK-doelstellingen te voldoen. Elk team moest steeds de juiste beslissingen nemen, zoals het plaatsen van nieuwe patiënten (in de vorm van balletjes) bij de juiste afdeling en het reageren op gebeurtenissen zoals een bevalling van een onverwacht ernstig ziek kind.  Onze ervaring is dat het erg belangrijk is om de deelnemers bij dit soort games met name ‘fysiek’ samen te laten werken in plaats van bijvoorbeeld alleen via een programma op een laptop. Dit geeft extra dynamiek waardoor er een heel mooi neveneffect ontstaat, namelijk teambuilding. De soms verhitte discussies en de verwachte problemen en oplossingen die zijn geopperd zijn centraal teruggekoppeld. Hiermee heeft het VMK-centrum passende maatregelen kunnen treffen, voordat men met de nieuwe werkwijze van start ging.

Een van de deelnemende artsen gaf aan dat ‘hij niet verwacht had dat hij zo meegeslepen zou worden tijdens de game’ en een ander gaf aan dat ‘hij zeker ondervonden had dat de nieuwe situatie een heel andere kijk op de coördinatie zal vergen’.


Edward Versteijnen

Edward Versteijnen

Updates: 15
Projecten: 3

More updates:

  • Koen Koolen:
      Er zijn nog geen updates van deze auteur gepubliceerd.
Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon