Ronde Tafel bijeenkomst 30 juni a.s.: Prestatie Management: de balans tussen kwaliteit, financiën en zorglogistiek

Edward Versteijnen   |   March 07, 2011   |   Zorg   |  

In veel ziekenhuizen staan de financiën momenteel hoog op de agenda waardoor de neiging ontstaat voornamelijk te sturen op financieel georiënteerde indicatoren. Tevens ligt er veel nadruk op het gebruik van prestatie-indicatoren puur voor externe verantwoording, met name kwaliteitsindicatoren richting zorgverzekeraars. Vaak wordt echter de kans onbenut gelaten om via (met name zorglogistieke) indicatoren inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen in de interne primaire processen.

Hoe te komen tot een gebalanceerde set van indicatoren gegeven de strategie van mijn ziekenhuis, zonder te verzanden in een grote brei aan indicatoren? Hoe ervoor te zorgen dat de resultaten met de juiste personen besproken worden en er actie op ondernomen wordt? Wat zijn de voornaamste struikelblokken hierbij?

Over deze punten (met het accent op zorglogistiek prestatie-management) zal uitgebreid gediscussieerd worden bij de Ronde Tafel bijeenkoms op donderdag 30 juni a.s(locatie: kasteel Croy te Aarle-Rixtel), in het kader van het kennisnetwerk Aansturing & Planning in Ziekenhuizen. Het programma bestaat ondermeer uit presentaties door ziekenhuisdeelnemers, terugkoppeling van het door EyeOn uitgevoerd onderzoek over dit onderwerp, de kritische blik van een externe/academische spreker en gefaciliteerde discussies. En uiteraard ruime gelegenheid tot netwerken.

Deelnemers zijn werkzaam bij ziekenhuizen en hebben verantwoordelijkheden op het gebied van aansturing en planning, zoals:

  • Afdelingshoofden
  • Patiëntenlogistiek managers
  • Leden van de Raad van Bestuur
  • Divisie-/cluster-managers
  • Managers bedrijfsbureau
  • Projectleiders

Graag nodigen we geïnteresseerden uit om contact op te nemen met Edward Versteijnen.


Edward Versteijnen

Edward Versteijnen

Updates: 15
Projecten: 3

More updates:

  • Koen Koolen:
      Er zijn nog geen updates van deze auteur gepubliceerd.
Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon