VMK Game – project: naar betere coördinatie via ‘simulatie game’ setting

Edward Versteijnen   |   October 07, 2011   |   Zorg
vrouwmoederkind

In de nieuwbouw zal het VMK-centrum (Vrouw Moeder Kind) van het Maxima Medisch Centrum volgens de principes van Family Centered Care zijn ingericht: moeder en kind zoveel mogelijk op dezelfde kamer, zorg ‘komt naar hen toe’. Dit vergt een omschakeling naar multidisciplinaire teams en meer coördinatie over de verschillende units heen, met name betreffende gecombineerde medische en zorglogistieke beslissingen zoals ‘waar moeder en kind het beste te plaatsen’.

EyeOn heeft in een eerste fase, via diverse overleggen met unithoofden en artsen, de toekomstige hoofdstromen bepaald. Daarbij zijn de te verwachten coördinatie-vraagstukken geïdentificeerd en is de insteek van de VMK Game bepaald. In de volgende fase is ‘real life’ bezetting & patiëntenstromen data verzameld en is het VMK Game script uitgewerkt. In een prototype sessie zijn de eerste inhoudelijke knelpunten geïdentificeerd, waarna de uiteindelijke versie van de Game wordt ontworpen. In de laatste fase worden een zestal sessies georganiseerd, waarin de VMK-Game door diverse personen (artsen, leidinggevenden e.d.) wordt gespeeld. De inhoudelijke discussies/ ideeën/ oplossingen die hieruit volgen worden centraal teruggekoppeld. Hiermee kan het VMK-centrum passende maatregelen treffen (b.v. coördinatie ‘tools’), voordat men met de nieuwe werkwijze van start gaat.

Get the Flash Player to see this player.

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon