Zorgvraagvoorspelling

De tijd dat een zorginstelling volledig aanbodgericht kon werken, is voorbij. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een spreekuur vanzelf wel vol komt en dat er in alle gevallen een wachtlijst is voor de OK. De omslag naar vraaggericht werken is nodig, ook omdat de zorg dan sneller en efficiënter verleend kan worden.

Het voorspellen van de zorgvraag is het maken van een zo accuraat mogelijk inschatting van het aantal patiënten, hun zorgvraag en het moment waarop zij naar uw zorginstelling toe zullen komen. Hierbij kunnen seizoensinvloeden en trends meegenomen worden.

Een zorginstelling is geen koekjesfabriek, maar heeft wel een bedrijfsmatige doelstelling: de gevraagde zorg kwalitatief goed leveren, tegen betaalbare kosten. Daarom is het handig om te weten wat de toekomstige vraag naar zorg van patiënten ongeveer zal zijn, zodat we het aanbod -de capaciteit- daarop kunnen aanpassen door bijvoorbeeld tijdig extra verplegend personeel in te zetten.

EyeOn aanpak
Uitgaand van de gerealiseerde productie uit het verleden en beschikbare informatie of verwachtingen voor de toekomst, komen we tot een betrouwbare voorspelling van de toekomstige zorgvraag. EyeOn heeft veel ervaring opgebouwd in de industrie, waar dit proces forecasting heet. De modellen die we daar gebruiken, zijn in aangepaste vorm ook bruikbaar in de zorg. De analisten van EyeOn gebruiken statistische modellen en algoritmes, herkennen verbanden tussen gegevens en zetten dit om in praktisch bruikbare informatie om besluiten mee te nemen. We letten daarbij op de juiste informatie bij het juiste niveau: een unithoofd wil andere analyses en details zien dan de raad van bestuur, want ze nemen ook andere type besluiten. EyeOn helpt ook bij het inrichten van het proces om zelf tot een goede zorgvraagvoorspelling te komen. Praktische tips en handvatten die meteen morgen toepasbaar zijn.

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon