Tactisch Integraal Plannen

Tactisch Integraal Plannen

EyeOn helpt ziekenhuizen en andere zorginstellingen hun planning te verbeteren. We gebruiken hiervoor het concept Tactisch Integraal Plannen.

Tactische planning gaat over de middellange termijn,  de periode van een maand tot maximaal twee jaar vooruit. Op het tactisch niveau zijn de individuele patiënten of cliënten nog niet bekend: we weten dat er patiënten of cliënten naar de zorginstelling zullen komen, maar niet precies wanneer en met welke aandoening. Ook de individuele arts of behandelaar is op dit niveau nog onbekend. Op tactisch niveau is er dus meer onzekerheid dan op operationeel niveau. Maar er is ook meer ruimte om (bij) te sturen. Door nu al een zo goed mogelijk inschatting te maken hoe de situatie er over een maand of meer uit ziet, kunnen we nu de besluiten nemen zodat we straks goed zijn voorbereid. Dat is planning.

Wanneer we dat niet alleen doen voor één afdeling maar voor de hele organisatie of zelfs zorgketen als samenhangend geheel, dan spreken we over Tactisch Integraal Plannen.

Tactisch Integraal Plannen bestaat voor EyeOn uit vijf pijlers:

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon