Financiële planning

Ook op financieel gebied hebben zorginstellingen een grotere behoefte om frequenter bij te kunnen sturen en correctieve acties te kunnen definiëren. Sterker nog, de financiële planning en budgettering zijn niet los te zien van capaciteitsplanning en de afstemming tussen vraag en aanbod. In de industrie is dit al jaren gevat in één beheerscyclus: Sales & Operations Planning (S&OP). Dit omvat de continue afstemming tussen vraag, aanbod en financiën. Het maken van een jaarlijks budget is vaak een bottom-up proces dat veel  tijd vraagt. Door het introduceren van een voortschrijdende prognose, een Rolling Forecast, is het budget geen verrassing meer. Zo kom je van een jaarlijks statisch kostenbudget naar een continue resultaatplanning.

Zorg voor een ‘lean’ budgetteringsproces, gekoppeld aan een rolling forecast waardoor je op gezette momenten in de tijd correctieve acties kunt definiëren en uitvoeren, gebaseerd op de laatste inzichten en verwachtingen.

EyeOn aanpak
In een aantal workshops analyseert EyeOn samen met de betrokken afdelingen hoe het budgetproces verloopt, welke knelpunten daar in zitten en hoe het budgetproces en een rolling forecast er in uw organisatie uit zouden moeten zien. EyeOn geeft zijn visie op het ideale proces voor de organisatie, onderbouwd met een analyse van gegevens, processen, systemen en organisatie. Vervolgens ontwerpen we met elkaar de nieuwe processen om te komen tot het continue kunnen plannen en bijsturen op resultaten.

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon