Capaciteitsplanning

Bij capaciteitsplanning gaat het om het daadwerkelijk plannen en organiseren van de capaciteit van de zorginstelling. Er is een duidelijk onderscheid tussen capaciteitsplanning op lange en op kortere termijn:

  • Op lange termijn is de grootte van de totale capaciteit nog te beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwbouw, maar ook aan het strategische personeelsbeleid. De totale capaciteit moet op strategisch niveau aansluiten bij de lange termijnverwachtingen van de zorgvraag, en hoe deze zich zal ontwikkelen. Zo voorkom je grote tekorten of juist leegstand in de toekomst. Met alle financiële gevolgen van dien.
  • Op kortere termijn is de omvang van de totale capaciteit niet meer te beïnvloeden, maar kan deze nog wel zo goed mogelijk (her)verdeeld worden over specialismen en afdelingen. De capaciteitsbehoeften vormen hiervoor uiteraard het uitgangspunt. Gedeelde capaciteiten, zoals operatiekamers en radiologie, moeten zo efficiënt mogelijk benut worden ten dienste van de patiënten die via poortspecialismen binnenkomen.

Flexibiliteit is het sleutelwoord bij capaciteitsplanning: blijven bijsturen met de middelen die je hebt, om de beste match tussen vraag en aanbod te garanderen. Hoe meer informatie je daarbij over de toekomst kunt verzamelen, hoe flexibeler je kunt sturen. Een jaar van tevoren zijn er nog meer stuurmogelijkheden dan een dag van tevoren. Maar een dag van tevoren weet je veel beter hoeveel capaciteit je in moet zetten. EyeOn helpt de zorginstelling uit deze spagaat door zowel de informatie over de toekomst als de stuurmogelijkheden duidelijker te definiëren, sneller beschikbaar te maken en een hogere kwaliteit te geven.

EyeOn aanpak
Met de verwachte capaciteitsbehoefte in de hand, maken we eerst een capaciteits-check per RVE: past de benodigde capaciteit binnen de beschikbare capaciteit? Verwachte schommelingen in vraag en aanbod zijn hierin erg belangrijk. Met alle betrokken RVE’s en ondersteunende afdelingen werken we het proces uit om overeenstemming te bereiken over het gebruik van de gedeelde capaciteiten. Wat is de rol van de RVE’s zelf? Wat brengt Planning&Control in? Waarbij is de directie of het bestuur betrokken? Wie neemt de besluiten, over welke horizon, met welke informatie? Het resultaat is een cyclisch capaciteitsplanningproces waarin de beschikbare flexibiliteit optimaal wordt benut.

EyeOn heeft een instrument ontwikkeld dat ziekenhuizen helpt bij het plannen en bijsturen van hun capaciteiten. Lees meer over de EyeOn Capaciteitsplanner.

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon