Capaciteitsbehoefte planning

Wanneer er een goed beeld bestaat van de toekomstige zorgvraag, is de volgende stap om in kaart te brengen wat er aan capaciteit nodig is om deze vraag op te vangen. Zo maak je de vertaling van vraag naar aanbod, en maak je bovendien de afhankelijkheden tussen afdelingen planbaar.Zorgprofielen en zorgpaden van verschillende diagnoses en behandelingen kunnen op deze manier vertaald worden naar de daarvoor benodigde capaciteit in onder ander aantal bedden, verpleegkundigen, OK en poli ruimte. Zo plan je integraal de behoefte aan capaciteit in de zorginstelling, en kom je niet voor verrassingen te staan.

Met een goede capaciteitsbehoefteplanning kan je de verwachte zorgvraag snel vertalen in benodigde middelen. Maar ook mogelijke scenario’s kan je er snel mee in kaart brengen: welke aanpassingen aan de huidige capaciteit zijn er bijvoorbeeld nodig om de strategische doelen te halen? Wat moet er gebeuren om een toename in de productieafspraken met zorgverzekeraars met een bepaald percentage in de organisatie te realiseren? Ook de afhankelijkheden tussen afdelingen, en de bottlenecks daarin, worden duidelijk. Dit is een eerste stap naar integrale netwerkplanning: het plannen van de gehele (interne) zorgketen. Tot slot biedt een solide capaciteitsbehoefteplanning een helder inzicht om bij te sturen gedurende het jaar om ‘mee te ademen’ met actuele zorgvraag. 

EyeOn aanpak
EyeOn bekijkt de capaciteitsbehoefte over de hele keten. Integraal dus. Daarbij beginnen we met de poortafdelingen van de organisatie: de specialismen of afdelingen die het eerste en leidende contact met de patiënt hebben. Op basis van de vraagvoorspelling en het ‘ingrediëntenlijstje’ met benodigde capaciteit (zorgpad) per patiënt maken we een inschatting van de capaciteitsbehoefte. Vervolgens komt de afhankelijke vraag aan bod: welke capaciteit is nodig bij afdelingen die een ‘service’ verlenen aan de poortafdelingen? Dit zijn bijvoorbeeld de operatiekamers, dagbehandeling, diagnostiek en laboratoria. Samen met de belanghebbenden in het planningsproces werken we uit hoe elk jaar, kwartaal en maand het proces van afstemming van de vraag op de benodigde capaciteit zou moeten plaatsvinden. Het resultaat is een volledig ontworpen planningscyclus waarbij snel en voor iedereen inzichtelijk is wat de afhankelijkheden zijn en hoe de besluiten daarover genomen worden. 

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon