Over het Zorg Netwerk

Herkent u dit?

 • De OK is onze duurste capaciteit, maar toch is er vaak leegloop
 • De wachttijden zijn lang, terwijl het personeel al op zijn toppen loopt
 • 1 zorgpad werkt redelijk, enkele zorgpaden wordt al moeilijker, vele zorgpaden tegelijkertijd lijkt niet te managen
 • De ene afdeling weet niet welke patiënten ze van een andere afdeling kunnen verwachten
 • Door de gewijzigde zorgfinanciering is ons budgetteringsproces erg complex en tijdsintensief
 • We hebben geen goed inzicht in de mate waarin we voldoen aan onze geplande bezetting, wachttijden etc.

Aangezien er veel ziekenhuizen worstelen met soortgelijke problematiek is het kennisnetwerk ‘Aansturing en Planning in Ziekenhuizen’ door EyeOn opgezet.

We  zien dat binnen ziekenhuisorganisaties met name veel te winnen is op het niveau tussen strategie en operationele planning, waar vraag en beschikbare mensen en middelen met elkaar in lijn gebracht moeten worden. Het doel van het kennisnetwerk is om praktijkervaringen en kennis te delen op dit gebied, waarbij regelmatige rondetafel-bijeenkomsten een centrale rol spelen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een specifiek, door de deelnemers aangedragen, onderwerp verder uitgediept. Dit gebeurt ondermeer via presentaties door ziekenhuizen, terugkoppeling van een door EyeOn uitgevoerd onderzoek over dit onderwerp, de kritische blik van een academische spreker en gefaciliteerde discussies. En uiteraard zijn er voldoende mogelijkheden om met uw collega’s van andere ziekenhuizen te netwerken.

Uit de eerste rondetafel-bijeenkomst zijn  thema’s naar voren gekomen die hoog op de agenda staan op het gebied van zorgplanning en aansturing, zie rechts.

Wat zijn voor u de voordelen van deelname aan dit unieke, kosteloze kennisnetwerk?

 • Toegang tot ervaringen, leerpunten, ‘best practices’ en laatste ontwikkelingen op het gebied van aansturing en planning in ziekenhuisorganisaties
 • Toegang tot presentaties en rapporten
 • Toegang tot een netwerk van collega’s bij andere ziekenhuizen die zich met dezelfde problematiek bezig houden
 • Toegang tot de rondetafel-bijeenkomsten (2x per jaar) te kasteel Croy, waarin onderwerpen worden uitgediept die door de deelnemers zelf naar voren zijn gebracht

Wat wordt van u gevraagd?

 • Een 2 uur durend interview ter voorbereiding van de rondetafel-bijeenkomsten
 • Deelname aan de rondetafel-bijeenkomsten
 • Presenteren van uw ervaringen aan overige netwerkdeelnemers, indien relevant voor het onderwerp van betreffende bijeenkomst 

Deelnemers zijn werkzaam bij ziekenhuizen en hebben verantwoordelijkheden op het gebied van aansturing en planning, zoals:

 • Afdelingshoofden
 • Patiëntenlogistiek managers
 • Leden van de Raad van Bestuur
 • Divisie-/cluster-managers
 • Managers bedrijfsbureau
 • Projectleiders

EyeOn neemt de kosten van het kennisnetwerk voor haar rekening.

Missie

"Succesvolle grote organisaties moeten voortdurend strijden tegen toenemende interne complexiteit. Wij helpen onze klanten hierbij door met hen excellente planningsprocessen te ontwerpen, te implementeren en uit te voeren. We helpen onze klanten door het bundelen, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis van planning en forecasting. Hiermee verhogen wij de efficiency van onze klanten."

Netwerkdeelnemers Zorg Netwerk

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • AMC Amsterdam
 • Atrium Medisch Centrum
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Isala Klinieken
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Kempenhaeghe
 • Martini Ziekenhuis
 • Maxima Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Haaglanden
 • Medisch Spectrum Twente
 • Nij Smellinghe
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
 • Oogziekenhuis Rotterdam
 • Orbis Medisch Centrum
 • Rijnstate
 • Saxenburgh Groep
 • Slingeland Ziekenhuis
 • UMC Groningen
 • UMC St. Radboud Nijmegen
 • UMC Utrecht
 • VieCuri Medisch Centrum
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut
zorg thema's
Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon