Patient Connected Planning: de juiste voorraad op de juiste plek, van leverancier tot ziekenhuis

Edward Versteijnen   |   May 04, 2012   |   Life Science   |  

Er is nog veel te winnen in het voorraadbeheer van medicijnen en medische hulpmiddelen bij ziekenhuizen en hun leveranciers. Dit blijkt uit de idealab-sessie Patient Connected Planning georganiseerd door EyeOn, waarbij deelnemers van de twee vooraanstaande ziekenhuizen en  toeleveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen samen met EyeOn een levendige discussie voerden. Het feit dat zowel deelnemers van ziekenhuizen als van hun toeleveranciers gezamenlijk over dit onderwerp discussieerden werd als uniek ervaren. Dit geeft al aan dat de ketensturing tussen toeleveranciers en zorginstellingen nog in de kinderschoenen staat.

Het begrip Patient Connected Planning (PCP) is afgeleid van Consumer Connected Planning, waarbij de consumentenvraag leidend is voor de voorraadaansturing in de totale toeleverketen. Bij PCP is de vraag naar middelen bij behandeling van patiënten de leidende factor. De gevolgen van het niet sturen op daadwerkelijke vraag zijn in de dagelijkse ziekenhuispraktijk goed zichtbaar:

 • ‘Er worden behoorlijk veel medicijnen weggegooid omdat ze voor vijf dagen zijn voorgeschreven, terwijl de patient al na twee dagen het ziekenhuis verlaat.’
 • ‘Het niet tijdig of compleet aanwezig zijn van middelen leidt tot vertragingen en soms zelfs tot afzeggingen van operaties’.
 • ‘Niet op tijd kunnen leveren doordat de leverancier niet weet dat er een extra OK-complex is bijgebouwd met als gevolg een sprong in de vraag naar hulpmiddelen.’

 Uitdagingen

De volgende relevante uitdagingen kwamen uit de discussie naar voren:

 • Noodzaak voor professioneler voorraadbeheer, ondermeer door beter zicht op decentrale afdelingsvoorraden naast de centrale voorraad. Voorraadbeheer expertise ontbreekt vaak bij ziekenhuisapothekers.
 • Rationalisatie van het te uitgebreide product assortiment. Vaak worden per arts specifieke medicijnen en hulpmiddelen in het assortiment opgenomen, zonder afweging op portfolio consequenties. Maar ook bij leveranciers zijn er mogelijkheden tot rationalisatie: zo zijn er bijvoorbeeld 5600 unieke artikelnummers voor compressiekousen. In een aantal gevallen werken ziekenhuizen en leveranciers samen bij het opschonen van hun bestellijst.
 • Implementatie van het tactisch planningsniveau in ziekenhuizen, om bijvoorbeeld periodiek de voorraadparameters en het assortiment te herzien. 
 • Meer accurate voorspelling van verwacht medicijn- en medische hulpmiddelen verbruik.
 • Een betere uitwisseling van deze informatie over de keten.
 • Gelijkmatiger bestelgedrag door ziekenhuizen.

 Visie: waar staat Patient Connected Planning over 3-5 jaar?

 • Over 3 to 5 jaar is PCP op operationeel niveau actief: aanlevering en voorraad van patiëntspecifieke artikelen volgt de patiënt, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar verpleeghuis (dit wordt nu al op kleine schaal gedaan); het OK-programma is gekoppeld met medicijn- en materiaalplanning.
 • Over 3 to 5 jaar is PCP  ook op tactisch niveau actief: periodiek wordt de daadwerkelijke vraag per artikel bepaald en in de keten gecommuniceerd. Voorraadparameters worden periodiek herzien, het productassortiment wordt actief beheerd.
 • Meer voorraadbeheer bij ziekenhuizen door de leverancier.
 • Er is een koppeling gelegd vanuit zorgvraagvoorspelling naar zowel goederen- als capaciteitsplanning in een ziekenhuis. 
 • Er zijn ketenregisseurs bij epidemieën  zoals de Mexicaanse griep. Hiermee wordt overbestellen per individueel ziekenhuis voorkomen door centrale sturing op basis van verwachte behoefte.

 Win-win-win

Met PCP is winst te behalen voor…

 • De patiënt: veiligere zorg,  minder vaak uitstellen of afzeggen van operaties, lagere zorgkosten (via zorgpremie).
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen: meer rust en minder verstoringen, minder verspilling, lagere voorraadkosten.
 • Leveranciers & Distributeurs: beter inzicht in vraagpatroon, hogere servicegraad, lagere logistieke kosten.

Voor meer informatie over dit onderwerp, of als u graag aan een vervolgsessie over dit onderwerp wilt deelnemen, kunt u contact opnemen met Joost Rongen, Jochem Westeneng of Edward Versteijnen.


Edward Versteijnen

Edward Versteijnen

Updates: 15
Projecten: 3

More updates:

 • Koen Koolen:
   Er zijn nog geen updates van deze auteur gepubliceerd.
Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon