Planning- en forecasting in de zoetwarenindustrie

[onbekend]   |   March 31, 2014   |   FMCG

In mei 2013 heeft de Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie (VBZ) samen met EyeOn en drie van haar leden een project gestart om te onderzoeken welke mogelijkheden de branchevereniging kan bieden aan haar leden om te komen tot een efficiëntere aanpak van de planning en logistiek. Tevens kan door middel van een efficiëntere planning van voorraden, orders, acties, inzet personeel en het verminderen van verkeerde voorraad, uitval en afval in de keten een bijdrage worden geleverd aan het verduurzamen van de keten. Aanleiding was een bijeenkomst van VBZ voor haar leden waar Eyeon een presentatie gaf over de planning en forecasting samenwerking van Jumbo en Mars om gezamenlijk te komen tot een vermindering van voorraden en tegelijkertijd de beschikbaarheid op het schap te verbeteren.

EyeOn en VBZ zijn dit project gestart met Bolletje, Kraepelien & Holm en Pally Biscuits, een drietal bedrijven die de achterban van VBZ goed weerspiegelen. Deze drie pilotbedrijven hebben deelgenomen aan een benchmark, er zijn verschillende interviews afgenomen binnen deze bedrijven ten behoeve van een mini-scan en uiteindelijk zijn de resultaten hiervan gedeeld tijdens een workshop. In deze workshop heeft EyeOn aanbevelingen gedaan aan de pilotbedrijven om hun interne planning en forecasting te verbeteren om op die manier hun voorraden te kunnen reduceren, hun servicelevel te verbeteren, maar ook meer structuur en stabiliteit in hun productieproces te kunnen bewerkstelligen.

Om de resultaten van het project ook generiek beschikbaar te maken voor de gehele achterban van VBZ zijn deze gedeeld tijdens een bijeenkomt van VBZ voor leden in december 2013. Tevens heeft EyeOn, in samenwerking met VBZ, op basis van dit pilotproject een sectorspecifieke planning- en forecasting benchmark ontwikkeld. Hiermee wordt aan alle leden de mogelijkheid geboden om een soortgelijke scan uit te laten voeren met daaruit resulterende bedrijfsspecifieke aanbevelingen die EyeOn dan aan het bedrijf rapporteert.

Eén van de key learnings van dit project was dat leveranciers hoge buffer stocks van (semi-)finished goods aanhouden om >98% service graad te kunnen garanderen richting hun klanten. Gedurende het project waren veel gehoorde quotes van de pilotbedrijven: ‘’de prognose van retailers wijkt vaak af van hun werkelijke vraagpatroon’’ en “instabiliteit ontstaat door een gebrek aan informatie en communicatie met de retailer’’. Dit gaf EyeOn en VBZ de aanleiding om een tweede fase van het project te starten waarin onderzocht wordt welke knelpunten er bestaan in de processen in samenwerking met retailers.

In januari 2014 is de tweede fase van dit project gestart waarin EyeOn en VBZ en wederom drie pilotbedrijven, samen met een retailer gaan onderzoeken wat zij met elkaar kunnen verbeteren in hun gezamenlijke processen om tot meer transparantie in de keten te komen. Tot welke verbeteringen dit gaat leiden, zal na enkele maanden, na afronding van deze fase, duidelijk worden.

To be continued!

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon